Srpska logopedska asocijacija v2 web png
 
Srpska logopedska asocijacija v2 web png

MEĐUNARODNI NAUČNO-STRUČNI SKUP

 

English

Hotel Moskva, Beograd, 13. i 14. oktobar 2023.

1920x1080

Tema:

L O G O P E D I J A   D A N A S

Pogledajte Program rada Kongresa "Logopedija danas"

Knjiga sažetaka

 

Poštovane koleginice i kolege,

Srpska logopedska asocijacija, vršeći svoju misiju unapređenja logopedske profesije, organizuje prvi međunarodni naučno-stručni skup Logopedija danas.

Stoga, izuzetna čast i zadovoljstvo nam je pozvati vas da uzmete učešće na međunarodnom naučno-stručnom skupu, gde možete da prezentujete svoje istraživačke radove,  svoja iskustva iz prakse, metode, logopedske instrumente i pristupe u radu i tako date svoj lični doprinos razvoju logopedske prakse.

Međunarodni naučno-stručni skup biće održan 13. i 14. oktobra 2023. godine u Beogradu.


AKREDITACIJA

Skup je akreditovan u:

Zavodu za unapređivanje vaspitanja i obrazovanja

Komori socijalne zaštite

 


TEMATSKA PODRUČIJA

Tema skupa Logopedija danas biće razmotrena u sledećim područijima:

Preventivni pristupi u logopediji

Aktuelnosti u logopedskoj dijagnostici

Inovativna logopedska tehnologija

Savremeni modeli logopedskog tretmana

Normativni okvir logopedske profesije


 

ZNAČAJNI DATUMI

Slanje apstrakta: 1.9.2023.

Obaveštenje o prihvatanju apstrakta: 10.9.2023.

Dostavljanje radova u celini: 05.10.2023.

Prijava učešća: do 30.9.2023.


 PRIJAVA

Prijavljivanje za učešće na međunarodnom naučno-stručnom skupu, kao i slanje apstrakata, vrši se popunjavanjem onlajn obrasca na sledećem LINK. (pasivni učesnici popunjavaju samo prvu stranu, nastavljaju na drugu koju ostavljaju praznu i prosleđuju prijavu). PRIJAVE ZA SKUP SU ZATVORENE ZBOG POPUNJENOSTI!!!

Nakon prihvatanja apstrakta, radove u celini dostaviti na e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Potvrde o učešću na Skupu i radionicama će biti dodeljeni svim učesnicima Skupa koji su uplatili kotizaciju.


 

KOTIZACIJA

Rana kotizacija: do 1.8.2023.

Kasna kotizacija: do 10.10.2023.

Za učesnike iz Srbije:

 

           

Do 1.10.2023.     

Aktivno i pasivno učešće                           

 

9.000 rsd

popunjeno

Članovi SLA sa uplaćenom članarinom za 2023. godinu

 

6.000 rsd

popunjeno

Studentska kotizacija*                

 

popunjeno

Učesnici iz inostranstva

Studenti iz inostranstva

 

90 Eura

popunjeno

*pravo na studentsku kotizaciju imaju svi studenti osnovnih i master studija logopedije, sa svih akreditovanih visokoškolskih ustanova u Republici Srbiji, Crnoj Gori, Bosni i Hercegovini, Severnoj Makedoniji, Hrvatskoj i Sloveniji. Broj mesta po ovom osnovu je ograničen. Učešće po ovom osnovu je zatvoreno.

Uplate je potrebno izvršiti na sledeće račune:

Broj računa: 170-30055675000-37 Unicredit bank

Za uplate iz inostranstva: RS35170003005567500328

BIC/SWIFT CODE: BACXRSBG

Naziv ustanove: Srpska logopedska asocijacija

Adresa: Kolarčeva 9, 11000 Beograd, Srbija

Označite bankovni transfer kao: SKUPSLA  + ime i prezime

Kopiju (skeniranu) uplatnice pošaljite na: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Kotizacija uključuje uživo praćenje izlaganja i radionica, konferencijski materijal i osveženje tokom skupa.


 

UPUTSTVO ZA AUTORE

Zvanični/radni jezici međunarodnog naučno-stručnog skupa su srpski i engleski.

Na Skupu će biti izloženi originalni naučni radovi, pregledni radovi i studije slučaja iz oblasti logopedije, koji nisu prethodno publikovani, niti saopšteni na drugim skupovima.

Jedan autor može da prijavi najviše dva rada, s tim što samo na jednom može biti prvi autor.

Apstrakt je moguće prijaviti do 1.09.2023. godine, u okviru prijavnog obrasca na sledećem LINK.

Nakon izlaganja na Skupu, radovi će biti štampani u prvom broju časopisa “Logopedija danas”. Uslov za objavljivanje rada u časopisu su  plaćena kotizacija i dve pozitivne recenzije.

UPUTSTVA ZA AUTORE NA SPRSKOM JEZIKU / INSTRUCTIONS FOR AUTHORS IN SERBIAN LANGUAGE.

UPUTSTVA ZA AUTORE NA ENGLESKOM JEZIKU / INSTRUCTIONS FOR AUTHORS IN ENGLISH LANGUAGE.

UPUTSTVO ZA POSTER PREZENTACIJU.


 

PROGRAMSKI ODBOR

Vlasta Podbreznik, Društvo za pomoč osebam z govornim mornjami "Vilko Mazi", Ljubljana, Slovenija

dr. sci Silvana Filipova, Zavod za rehabilitaciju na sluh, govor i jezik, Republika Severna Makedonija

Dr Robin J Lickey, Queen Margaret University, Edinburgh, United Kingdom

Prof. dr Katarina Pavičić Dokoza, Poliklinika Suvag, Zagreb, Republika Hrvatska

doc. dr Suzana Jelčić Jakšić, Sveučilište u Rijeci, Republika Hrvatska

Prof. Dobrinka Georgieva Ph.D, Medical University of Plovdiv, Bulgaria

Penka A. Atanassova, MD, PhD, DMSc, Head of Neurology Clinic UMHAT "Sv. Georgi" EAD Plovdiv, Bulgaria

Prof. dr Nada Dobrota Davidović, Fakultet za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju, Univerzitet u Beograd

Danijela Rodić, SSOŠ "Združena škola", Bačka Topola

Darinka Šoster, Zavod za psihofiziološke poremećaje i govornu patologiju “Prof. dr Cvetko Brjović”

Nenad Novaković, logopedski kabinet "Novaković", Kragujevac

prof. dr Mile Vuković, Fakultet za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju, Univerzitet u Beogradu

prof. dr Neda Milošević, Visoka škola socijalnog rada u Beogradu, Srbija

dr. sci Nataša Čabarkapa, LECČ Čabarkapa, Srbija

doc. dr Gordana Čolić, Visoka škola socijalnog rada u Beogradu, Srbija

dr. sci Jovana Janjić, logopedski centar DIktat

 


Sekretar programskog odbora

Anja Lovaš


ORGANIZACIONI ODBOR

Jelena Milisavljević, Centar za patologiju govora „Engram“

Mirna Zelić, Centar „Terapika“

Lana Jerkić Rajić


 

 K O N T A K T

skup@sla.org.rs

www.sla.org.rs


1920x1080

Print Email