Srpska logopedska asocijacija v2 web png
 
Srpska logopedska asocijacija v2 web png

Press centar

sla eslaEvropski dan logopedske terapije i logopeda

Ove godine ESLA – Evropska asocijacija govorno-jezičke terapije predložila je temu širokog spektra  „Govorna i jezička terapija u svim starosnim uzrastima: vrednost i uticaj naučne profesije“ koja nas podstiče da razmislimo o našoj profesiji i o tome kako možemo da podržimo ljude od rođenja preko ranog, školskog uzrasta i odraslog doba do kraja života jer je logopedska profesija ona koja to čini.

Svrha ovog dana je da se podigne svest o komunikaciji i teškoćama gutanja kao i da se promoviše uloga logopeda širom Evrope, slaveći naše sličnosti i razlike, i težnjom da učimo jedni od drugih, razvijamo našu praksu i povećavamo našu vidljivost kao profesija.

Ovaj dan 6. mart Srpska logopedska asocijacija slavi kao svoj rođendan i sa ponosom čestitamo na prvoj uspešnoj godini Uduruženja svih logopeda😊

#EuroSLTDay #SLA #srpskalogopedskaasocijacija

Print Email