Srpska logopedska asocijacija v2 web png
 
Srpska logopedska asocijacija v2 web png

Predsednik skupštine

Predsednik Skupštine: Nenad Novaković, logoped

 

Skupština bira Predsednika Skupštine.

Svojstvo kandidata za Predsednika Skupštine Udruženja stiče član Udruženja kojeg predloži Predsedništvo ili 10 članova Udruženja svojim potpisom.
Za Predsednika Skupštine Udruženja bira se kandidat koji dobije najveći broj glasova prisutnih članova.
Ukoliko je za Predsednika predložen jedan kandidat smatraće se da je izabran ukoliko dobije više od polovine glasova prisutnih članova.
Predsednik Skupštine predsedava Skupštinom, rukovodi radom Skupštine, predlaže odluke i akte i potpisuje zapisnik sa sednice Skupštine.

 

Mandat Predsednika Skupštine

Mandat Predsednika Skupštine je četiri godine.

Print Email