Srpska logopedska asocijacija v2 web png
 
Srpska logopedska asocijacija v2 web png

Članstvo - pristupnica

Powered by ChronoForms - ChronoEngine.com

Ukoliko želite da postane član SLA to možete učiniti online ili popuniti pristupnicu i poslati je mejlom na This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Pristupnica - ovde možete skinuti pristupnicu

Cena godišnje članarine iznosi 2.000,00 RSD za zaposlene logopede 

Cena godišnje članarine iznosi 1.000,00 RSD za nezaposlene logopede

Broj računa: 170-30055675000-37

Ko može biti član SLA?

Članovi Udruženja mogu biti diplomirani, magistri i master logopedi i doktori logopedije.

Studenti logopedije imaju pravo učešća u radu Udruženja bez prava odlučivanja.

Sticanje članstva

Članstvo u Udruženju stiče se potpisivanjem izjave o pristupanju – pristupnica ili popunjavanjem on-line pristupnice.
Udruženje vodi evidenciju svog članstva.
Član Udruženja plaća članarinu.

Visina članarine se utvrđuje odlukom Skupštine.

Izuzetno, privremenu odluku o visini članarine do odluke Skupštine, donosi Upravni odbor.

Prava i obaveze člana Udruženja 
Član 12.

Prava i obaveze člana Udruženja su:

 • da u Udruženju pokreće inicijativu za donošenje ili izmene i dopune zakona i drugih propisa i opštih akata u oblasti logopedije;
 • da bira i bude biran u organe Udruženja;
 • da bude redovno obaveštavan o pitanjima koja su od značaja za unapređenje rada Udruženja;
 • da se informiše o aktivnostima koje se sprovode u Udruženju;
 • da se pridržava odrebi Statuta, Etičkog kodeksa i drugih opštih akata Udruženja;
 • da se zalaže za ostvarenje ciljeva, zadataka i programa rada Udruženja;
 • da plaća članarinu.

 

Odgovornost člana Udruženja


U slučaju teškog kršenja odredbi Statuta, Etičkog kodeksa i drugih opštih akata Udruženja, član može biti pozvan na odgovornost.
Etički savet utvrđuje odgovornost člana Udruženja u postupku koji se reguliše Poslovnikom o radu.

 

Prestanak članstva

Članstvo u Udruženju prestaje istupanjem i isključenjem.
Izjava o istupanju upućuje se u pisanoj formi Upravnom odboru Udruženja.
Članstvo u Udruženju prestaje i prestankom svojstva iz člana 9.Statuta.

 

Print Email

Ukoliko želite da postane član SLA to možete učiniti i online. Potrebno je da popunite pristupnicu i mejlom pošaljete fotokopiju Vaše diplome.

Članovi Udruženja mogu biti diplomirani, magistri i master logopedi i doktori logopedije.

Studenti logopedije imaju pravo učešća u radu Udruženja bez prava odlučivanja.

Sticanje članstva

Članstvo u Udruženju stiče se potpisivanjem izjave o pristupanju – pristupnica ili popunjavanjem on-line pristupnice.
Udruženje vodi evidenciju svog članstva.
Član Udruženja plaća članarinu.

Visina članarine se utvrđuje odlukom Skupštine.

Izuzetno, privremenu odluku o visini članarine do odluke Skupštine, donosi Upravni odbor.

Prava i obaveze člana Udruženja 
Član 12.

Prava i obaveze člana Udruženja su:

 • da u Udruženju pokreće inicijativu za donošenje ili izmene i dopune zakona i drugih propisa i opštih akata u oblasti logopedije;
 • da bira i bude biran u organe Udruženja;
 • da bude redovno obaveštavan o pitanjima koja su od značaja za unapređenje rada Udruženja;
 • da se informiše o aktivnostima koje se sprovode u Udruženju;
 • da se pridržava odrebi Statuta, Etičkog kodeksa i drugih opštih akata Udruženja;
 • da se zalaže za ostvarenje ciljeva, zadataka i programa rada Udruženja;
 • da plaća članarinu.

 

Odgovornost člana Udruženja


U slučaju teškog kršenja odredbi Statuta, Etičkog kodeksa i drugih opštih akata Udruženja, član može biti pozvan na odgovornost.
Etički savet utvrđuje odgovornost člana Udruženja u postupku koji se reguliše Poslovnikom o radu.

 

Prestanak članstva

Članstvo u Udruženju prestaje istupanjem i isključenjem.
Izjava o istupanju upućuje se u pisanoj formi Upravnom odboru Udruženja.
Članstvo u Udruženju prestaje i prestankom svojstva iz člana 9.Statuta.