Srpska logopedska asocijacija v2 web png
 
Srpska logopedska asocijacija v2 web png

Covid i logopedska terapija

 Kao odgovor na pandemiju i trenutnu situaciju, logopedske usluge usmerene na terapiju dece I mladih doživele su određene izmene. Sagledavajući situaciju veliki broj logopedskih službi je u vreme lockdown-a nudio podršku putem zakazivanja video ili telefonskih poziva a nakon toga kombinaciju teleterapije i poseta licem u lice kada je to bivalo neophodno. Kako se logopedska usluga u većini slučajeva efikasno sporovodi posetom "uživo" izdvojićemo i neka oblike logopatije kada je jednako uspešno moguće sprovoditi i teleterapiju. Među njima je:

 • artikulacioni tretman nakon faze pozicioniranja ili u fazi stabilizacije glasa;
 • lingivstički tretman uz podršku roditelja;
 • afaziološki tretman;
 • tretman mucanja (uskoro detaljan članak);
 • tretmani čitanja,
 • podrška roditeljima kroz savetodavni rad svih oblika govorno-jezičke patologije.

Većina ovakvih tretmana zahteva i dodatnu audio opremu.


 PREPORUKE ZA RAD U VREME PANDEMIJE (ESLA, HLD i drugi)

 • kada god je to moguće preporučuje se rad na daljinu (online terapija / teleterapija) u skladu sa pravilima struke i održavanju potrebnog nivoa kvaliteta usluge;
 • u slučaju potrebe rada u fizičkom kontaktu poštovanje svih preporučenih mera specifičnih za pojedini sistem (sistem zdravstva, vaspitanja i obrazovanja, socijalne zaštite) u pogledu broja osoba u prostoru, zaštitne opreme itd.;
 • logopedi koji rade u privatnoj praksi preporučljivo je da se drže preporuka predviđenih za zdravstvene ustanove;
 • preporuka je da se sva didaktička oprema, pomagala i igračke koje deca stavljaju na lice i usta peru nakon korišćenja;
 • preporuka je da se dezinfikuje oprema koja se stavlja na uši (slušalice) i mikrofoni koji dolaze u kontakt sa ustima i spojnicima očiju; 
 • oprema i materijali koji se ne mogu dezinfikovati ili oprati, mogu se odložiti nakon korišćenja na 3 dana a nakon 3 dana ponovno koristiti;
 • u skladu sa preporukom Ministarstva zdravlja, vezanom za racionalnu upotrebu osnovne zaštitne opreme, svaki kontakt sa klijentom/pacijentom bez respiratornih simptoma podrazumeva prema standardnim merama opreza i proceni rizika (nošenje maski i/ili vizira; nošenje radne odeće i obuće od strane logopeda i drugog osoblja (npr. osoblja na prijemu);
 • prema ličnoj odluci, moguće je i postavljanje pregrade od pleksiglasa u direktom radu/kontaktu s klijentom/pacijentom;
 • ukoliko klijent/pacijent ili bilo koji ukućanin ima respiratorne ili bilo koje druge COVID suspektne simptome, klijent/pacijent se ne prima na terapiju/dijagnostiku;
 • potrebno je pridržavati se svih mera vezanih za dezinfekciju ljudi i prostorija kao i postavljanje dezificijensa za ruke i obuću na ulaze;
 • za decu preferirati pranje ruku tečnim sapunom odmah po dolasku u radni prostor;
 • učestalo provetravati i dezinfikovati prostor i opremu;
 • održavati fizičku distancu od 2 metra;
 • meriti temperaturu klijentu/pacijentu i pratnji na ulasku u ustanovu u kojoj se pruža usluga;
 • preporučuj se i davanje izjave klijenta/pacijenta kojom se negiraju mere samoizolacije kao i svesnog kontakta sa osobom obolelom od COVID-19;
 • preporučuje se i nošenje maski za decu starijeg uzrasta kao i roditelja/pratioca prilikom boravka u ustanovi u kojoj se pruža usluga;
 • obezbediti minimum 15 minuta vremenskog razmaka između dolazaka klijenata/pacijenata;
 • svaki zaposleni mora da izmeri temperaturu pre dolaska na posao i ukoliko je temperatura iznad 37 stepeni, ne dolazi na posao nego se javlja nadležnom lekaru;
 • budući da neka istraživanja pokazuju da se kao posledica zaraze COVID 19 kod nekih pacijenata posledično javljaju teškoće gutanja tako da je tim pacijentima logopedska usluga neophodna, logopedi koji rade u zdravstvenom sistemu na odeljenjima sa navedenim pacijentima kao i pacijentima suspektnim na zarazu COVID19 moraju nositi kompletnu zaštitnu opremu predviđenu za ostale zdravstvene radnike na tom odeljenju;

LOGOPEDSKE USLUGE U VREME PANDEMIJE – VELIKA BRITANIJA

…Kako se širenje virusa ubrzavalo, a hospitalizacije naglo povećavale, tako je potražnja za logopedima koji su deo tima koji upravlja kritično bolesnim pacijentima sa COVID-19 povećavala. Disfagija (oštećenje funkcije gutanja) se pojavila kao česta komplikacija kod pacijenata (proceno kod njih 30%) koji su primljeni u bolnicu sa COVID-19 i kojima je potrebna procena gutanja, takođe mnogim pacijentima koji su bili intubirani bila je potrebna rehabilitacija gutanja. Oštećenje funkcije gutanja ne samo da dovodi do poteškoća sa oralnim hranjenjem, već je i faktor rizika za razvoj aspiracijske upale pluća, što je takođe dokumentovano kod pacijenata sa COVID-19.

Međutim, pre pandemije postojali su izveštaji koji su ukazivali na to da se disfagični pacijenti sa COVID-19 mogu oporaviti nakon rehabilitacije gutanja koju primarno sporovde logopedi.

Otvorena su ostala neka pitanja, posebno u pogledu stepena kasnih komplikacija gutanja, koji potencijalno mogu nastati usled oštećenja bulbarnog nerva izazvanog virusom, što može naglasiti potrebu za kontinuiranom intervencijom. Stoga se pokazalo da su logopedi sastavni deo tima jedinice intenzivne nege i tima za dugotrajnu rehabilitaciju u Velikoj Britaniji. Štaviše, logopedi imaju ulogu u rehabilitaciji disfonije ako još jednog često prijavljenog simptoma virusa, koji se najčešće javlja kod pacijenata sa blagim do umerenim COVID-19. Dalje, zabeležene su visoke stope poteškoća sa vokalnom funkcijom nakon intubacije. Dakle, pandemija je imala široki uticaj na logopedske usluge proizašlim iz suspenzije mnogih terapijskih usluga, prekomponovanja kliničara i potražnje za specijalistima u kritičnim, akutnim i rehabilitacionim službama.

Chadd, K., Moyse, K., & Enderby, P. (2021). Impact of COVID-19 on the Speech and Language Therapy Profession and Their Patients. Frontiers in neurology, 12, 96.

Print Email