Srpska logopedska asocijacija v2 web png
 
Srpska logopedska asocijacija v2 web png

Naučni i stručni skupovi i obuke

Na ovoj stranici možete pronaći informacije vezane za obuke, skupove i konferencije u Srbiji i inostranstvu:

SKUPOVI

 2024

08-11.02.2024. DANI DEFEKTOLOGA Vrnjačka Banja  

27.3.2024. Logopedija u praksi - praksa u logopediji, Vitezovi osmeha, kotizacija za članove SLA je umanjena.  

07-08.5.2024. Sertifikovana TalkTools edukacija: Terapija oralnog pozicioniranja (OPT): Planiranje trodelnog tretmana – NIVO 1 , Beograd.

10-11.5.2024. Sertifikovana TalkTools edukacija:  PROCENA I PLANIRANJE INDIVIDUALNOG TRETMANA – NIVO 1 Drugi Deo, Beograd.

26-28.09.2024. 12th EUROPEAN CONGRESS OF SPEECH AND LANGUAGE THERAPY, Bruges, Belgium 

WEBINAR

 
Poštovani,
 
Pozivamo vas na webinar, koji će se održati 21.03.2023. godine online, preko Zoom platforme. Webinar je besplatan i namenjen je logopedima i drugim stručnim saradnicima, učiteljima, nastavnicima, ali i ostalima koji žele više da se informišu o ovoj temi.
 
Tema: Lexie i individualizacija materijala u nastavi
Trajanje webinara: do 60 minuta
Predavači: prof. Maja Hmelina, logoped i Vanja Andrić, OmoLab komunikacije d.o.o
 
Lexie je web aplikacija koja učenicima sa disleksijom i teškoćama u čitanju olakšava čitanje i učenje, a nastavnicima i stručnim saradnicima individualizaciju materijala. Edukacija sadrži bitne informacije o načinu grafičkog prilagođavanja materijala za učenike sa teškoćama u čitanju, kratak pregled digitalnih alata dostupnih u aplikaciji, kao i konkretne primere korišćenja aplikacije u svrhu podržavanja učenika sa teškoćama u čitanju i učenju.
 
Webinar će se održati u utorak, 21. marta u 13.00 časova.
 
Nije potrebna posebna prijava za webinar, samo se u navedeno vreme priključite na link u nastavku.
 

Topic: Lexie i individualizacija materijala u nastavi
Time: Mar 21, 2023 01:00 PM Sarajevo, Skopje, Zagreb
Join Zoom Meeting
https://us06web.zoom.us/j/82776783252?pwd=SktrV29OaDRQSUk3UU5zeENKdmJwUT09
 
Meeting ID: 827 7678 3252
Passcode: 774524

 

OBUKE, EDUKACIJE I SEMINARI

 

Edukacija: Tretman disfagija - Centar Terapika 

PRIMENA LOGOPEDSKIH INSTRUMENATA (sonde, logofon) - Logomedica instrumenti

PRIMENA DIGITALNOG LOGOPEDSKOG SETA - Logomedica instrumenti

KRATKI PROGRAM - PREVENCIJA DISLEKSIJE

 

KURS O AUTIZMU - FIMA Spektar

AUTIZAM I TERAPIJSKI PRISTUPI U TRETMANU AUTIZMA - Institut za mentalno zdravlje

EDUKACIJA SENZORNA INTEGRACIJA - Senzorijum

KRATKI PROGRAM:KOGNITIVNA REHABILITACIONA TERAPIJA - VŠSR

ŠKOLA KLINIČKE NEUROPSIHOLOGIJE - Institut za mentalno zdravlje

UVODNI KURS IZ PSIHODINAMSKOG RAZUMEVANJA DEČJEG RAZVOJA - Institut za mentalno zdravlje

OPŠTA I SPECIFIČNA REEDUKACIJA PSIHOMOTORIKE SA OPŠTOM DEFEKTOLOŠKOM DIJAGNOSTIKOM I RELAKSACIJOM - Institut za mentalno zdravlje

STANDARDIZOVANI LOGOPEDSKI TESTOVI:

Nove Reynell razvojne jezičke skale - NRDLS-SR - SINAPSA EDICIJE

 

 

 

 

Kalendar

 

3. februar - Svetski dan čitanja naglas

21. februar - Međunarodni dan maternjeg jezika


6. mart - Dan logopeda/govorno-jezičkih terapeuta i rođendan Srpske logopedske asocijacije

15. mart - Svetski dan govora

17. mart 2021 - Dan svesnosti o gutanju

21. mart - Svetski dan osoba sa Daunovim sindromom 


2. april - Svetski dan svesnosti o autizmu

3. april - Međunarodni dan slušanja

4. april - Međunarodni dan svesnosti o poremećaju slušnog procesiranja

7. april - Svetski dan zdravlja

16. april - Svetski dan glasa


11. maj - Svestki dan pisanja pisma


Jun - mesec svesnosti o afaziji


8. septembar - Međunarodni dan pismenosti


Oktobar - mesec svesnosti o disleksiji

15. oktobar - Međunarodni dan svesnosti o razvojnom jezičkom poremećaju

22. oktobar - Dan svesnosti o mucanju


20. novembar - Svetski dan deteta


3. decembar - Međunarodni dan osoba sa invaliditetom

 

 

Pozivamo sve organizatore da nam dostave informacije vezane za logopedske obuke, kurseve i skupove na This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Print Email